Jezuitski kolegij sprejema redne in izredne študente različnih fakultet Univerze v Ljubljani, ki si želijo živeti v skupnosti in okolju, kakršnega nudi kolegijska rezidenca.

Predstavitveni video na tej povezavi.

Če se želite pridružiti, izpolnite spodnji obrazec. Prijave za vpise so sprejemamo do 10. septembra 2021. Za dodatne informacije nas pokličite ali nam pišite.

Prvi vpis
Ponovni vpis
Izredni vpis
Prvi vpis

  POTREBNI DOKUMENTI ZA VPIS:

  1. Obrazec za sprejem študentov z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
  2. CV ... življenjepis,
  3. motivacijsko pismo.

  PRI SPREJEMU SE UPOŠTEVA poleg pogojev za sprejem, ki so opisani v predstavitvi Jezuitskega kolegija, tudi:

  1. motivacijsko pismo za bivanje v Jezuitskem kolegiju,
  2. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
  3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov. Izjemoma sprejmemo tudi študente, ki so na prehodu med študijem in življenjsko odločitvijo, ki imajo željo leto dni preživeti v skupnosti in sodelovati pri programih kolegija.)

  Prošnje za sprejem v Jezuitski kolegij za študijsko leto 2021/2022 lahko oddate do 10. septembra 2021. Komisija za sprejem bo obravnavala vse prošnje, ki bodo oddane pred zapolnitvijo mest.

  Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi kandidatov za vpis bodo preostali kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na spodnje kontakte.

  Ponovni vpis

   Napredoval v višji letnik iste stopnjeNapredoval na višjo stopnjo študijaNe vem, če bom uspel napredovatiKoristil status absolventa in bi ostal v kolegiju, ker

   ZA PODALJŠANJE BIVANJA je potrebno:

   1. Oddati obrazec za podaljšanje bivanja v Jezuitskem kolegiju in priložiti motivacijsko pismo.
   2. Kandidat izpolni vprašalnik za ovrednotenje bivanja v kolegiju.
   3. Kandidat sprejema pogoje bivanja v Jezuitskem kolegiju.
   4. Kandidat sodeluje v dejavnostih kolegija.
   5. Kandidat je uspešno končal letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija (stari program), oz. je uspešno končal letnik na prvi ali drugi stopnji študija (bolonjski program) in ima status rednega študenta.
   6. Kandidat upošteva pravila kolegija.

   KRITERIJI ZA PODALJŠANJE SO:

   • oddana obrazec in motivacijsko pismo
   • kandidatov socialni položaj
   • kandidatova osebna angažiranost v kolegij
   • kandidatova udeležba na skupnih srečanjih
   • ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika kolegija
   • oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v kolegiju
   • kandidatovo udejstvovanje na področju glasbe, umetnosti in kulture

   O podaljšanju bivanja v kolegiju odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje.

   Dokumente lahko kandidati oddate v pisarni uprave Zavoda sv. Ignacija v času uradnih ur ali priporočeno po pošti.

   Če kakšnih podatkov pri posameznih kriterijih ne želite oddati, jih ni treba, vendar to pomeni, da tam ne boste dobili točk.

   Izredni vpis

    POTREBNI DOKUMENTI ZA VPIS:

    1. Obrazec za sprejem študentov z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
    2. CV ... življenjepis,
    3. motivacijsko pismo.

    PRI SPREJEMU SE UPOŠTEVA poleg pogojev za sprejem, ki so opisani v predstavitvi Jezuitskega kolegija, tudi:

    1. motivacijsko pismo za bivanje v Jezuitskem kolegiju,
    2. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
    3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov. Izjemoma sprejmemo tudi študente, ki so na prehodu med študijem in življenjsko odločitvijo, ki imajo željo leto dni preživeti v skupnosti in sodelovati pri programih kolegija.)

    Prošnje za sprejem v Jezuitski kolegij za študijsko leto 2021/2022 lahko oddate do 10. septembra 2021. Komisija za sprejem bo obravnavala vse prošnje, ki bodo oddane pred zapolnitvijo mest.

    Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi kandidatov za vpis bodo preostali kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na spodnje kontakte.