Jezuitski kolegij v Ljubljani je ustanova, ki se ukvarja z raznovrstno vzgojo študentov, upoštevajoč krščanske vrednote in jezuitski pristop do posameznika. Upošteva študentove potrebe in spodbuja njegove darove, ustanovljen pa je bil z namenom, da se za študente, ki bodo vključeni vanj, ustvari pogoje za osebnostno in duhovno rast.

Jezuitski kolegij je s svojimi programi odprt tako za študente, ki stanujejo v Rezidenčnem delu Jezuitskega kolegija, kakor za zunanje študente.