Jezuitski kolegij v Ljubljani je ustanova, ki se ukvarja z raznovrstno vzgojo študentov, upoštevajoč krščanske vrednote in jezuitski pristop  k posamezniku. Ta upošteva potrebe študentov in spodbuja njihove darove.  Kolegij je bil ustanovljen z namenom, da za študente, ki so vključeni vanj, ustvari pogoje za osebnostno in duhovno rast s pomočjo, študija, kreativnosti, kulture in duhovnosti.

Kolegij je namenjen tako slovenskim kot drugim študentom. Tako omogoča in spodbuja medkulturno izmenjavo, in s tem prispeva, k medsebojnemu spoštovanju in povezovanju ljudi z različnih jezikovnih in kulturnih okolij.

Del Kolegija so vsi študentje, ki so vključeni v njegove programe in skupine, ki se dobivajo pod njegovim okriljem. Kolegij omogoča tudi življenje v študentski skupnosti v Jezuitski študentski rezidenci Bernik.