Večerna akademija je ime, pod katerim se v okviru Jezuitskega kolegija izvaja dodatni izobraževalni program za študente. Predavanja se odvijajo enkrat mesečno v večernih urah. Predavatelji so s Kolegijem povezani strokovnjaki in profesorji, teme pa so zelo različne in pokrivajo razna področja, mdr. biblične vsebine, filozofijo, zgodovino, zdravo življenje in vsakdanje veščine.