Za razumevanje krščanstva in krščanske vere je neobhodno potrebno dobro poznavanje svetopisemskih knjig Nove zaveze. Na tem modulu bomo spoznavali svetopisemska besedila od blizu, se učili razumeti njihov pomen v času, ko so nastala, in tudi praktično aplikacijo vsebin v današnjem času in v naših konkretnih zgodbah.
Modul je namenjem vsem, ki želijo spoznati Novo zavezo na bolj poglobljen način in s tem odkriti vire za zrelo življenje vere.