Ustanovitelj Jezuitskega kolegija je Slovenska provinca Družbe Jezusove, ki želi preko Zavoda sv. Ignacija odgovarjati na najgloblje duhovne potrebe naše dobe.

Damjan Ristić, 

ravnatelj Jezuitskega kolegija

Deloval in študiral je po številnih državah v Evropi, Afriki in Ameriki. Daje duhovne vaje, piše in občasno poučuje duhovnost na Teološki fakulteti. Je klasično šolan glasbenik.