Sklad p. Marijana Šefa omogoča kolegijske dejavnosti, ter gmotno pomaga kolegijskim študentom iz ekonomsko šibkejših okolij, pri bivanju v študentski rezidenci.

TRR račun:
SI56 0201 4025 5652 582

Sklic Sklad p. Marijana Šefa:
SI 00 96910

Namen:
“Nakazilo za sklad p. Šefa”

Koda namena:
CHAR

BIC banke prejemnika:
LJBASI2X