Sklad p. Marijana Šefa omogoča kolegijske dejavnosti, ter gmotno pomaga kolegijskim študentom iz ekonomsko šibkejših okolij, pri bivanju v študentski rezidenci.

Postanite kolega!
Kolega je prijatelj mladih, ki ve, koliko velja celostno izobraževanje pri jezuitih in kaj doprinese mlademu človeku.
Jezuitski kolegij deluje s pomočjo Šefovega sklada za izobraževanje in podporo študentom. Sklad je dobil ime po p. Marijanu Šefu, ki je bil eden ključnih osebnosti za vzpostavitev karitativnih dejavnosti Cerkve v Sloveniji. Pomagal je tudi številnim družinam v Sarajevu, med in po vojni. P. Marijan Šef nam je bil vzor pri skrbi za človeka, v našem primeru pri skrbi za rast študentov. Več o p. Šefu lahko preberete na tej povezavi.
Z vašo pomočjo rastemo. Če se zavedate, da je jezuitski izobraževalni pristop izredna priložnost za mlade, lahko tudi vi prispevate k razvoju Jezuitskega kolegija.

TRR račun:
SI56 0201 4025 5652 582

Sklic Sklad p. Marijana Šefa:
SI 00 96910

Namen:
“Nakazilo za sklad p. Šefa”

Koda namena:
CHAR

BIC banke prejemnika:
LJBASI2X