Nadaljevalni tečaj retorike je namenjen udeležencem, ki želijo izpopolniti svoje veščine govorništva in prepričljive komunikacije. Tečaj se osredotoča na naprednejše vidike retoričnih prvin. Udeleženci se bodo naučili obvladovati različne stilistične tehnike, ki dodatno poudarijo njihovo sporočilo in naredijo njihove govore bolj prepričljive. Poleg tega bo poudarek tudi na razvoju veščin za obvladovanje stresa in vzpostavljanje stika z občinstvom. Skozi praktične vaje, analize prizorov iz javnih nastopov ter konstruktivno povratno informacijo bodo udeleženci pridobili samozavest in znanje, potrebno za uspešno izvajanje izjemnih govorov v različnih kontekstih.

Program poteka ob torkih, ob 18. uri. Prvo srečanje 5. marca.
Vodi mag. Igor Korošec.
Nazaj na stran Moduli in programi