Veseli smo, da se zanimaš za Jezuitski kolegij v Ljubljani.
Na straneh O nas in Vizija in poslanstvo boš lahko ugotovil, ali je Jezuitski kolegij pravi prostor zate. Če nas želiš še bolje spoznati, pa se lahko dogovoriš za osebni obisk (kontakti) še preden oddaš svojo kandidaturo za bivanje.

Študentje (fantje), ki prvič zaprosijo za bivanje v Rezidenci Jezuitskega kolegija, izpolnijo obrazec Prvi vpis in zraven priložijo življenjepis ter motivacijsko pismo. Prijava mora biti oddana do 15. maja. Kandidate izbira kolegijska komisija, ki jo sestavljajo vodstvo kolegija in rezidenčni študenti. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje, ki so bile oddane v pisarni uprave Zavoda sv. Ignacija v času uradnih ur ali priporočeno po pošti.

Pri prvem vpisu je pomembno, da kandidat opiše svoje dosedanje sodelovanje pri različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah. Na podlagi poslane prošnje so kandidati pozvani na pogovor, kjer se bolje seznanijo s kolegijskimi vrednotami, vsebinami, prostori in načinom življenja. Kandidati bodo o izidu prijave obveščeni do 15. junija.

Kandidati, ki bodo sprejeti, ob podpisu pogodbe za bivanje v Rezidenci Jezuitskega kolegija sprejemajo krščansko usmeritev ter vzgojni koncept in Pravilnik Jezuitskega kolegija v Ljubljani.

Ponovni vpis: po preteku enega leta bivanja je potrebno izpolniti spletni obrazec Ponovni vpis, ki vključuje tudi vprašalnik za ovrednotenje bivanja v kolegiju (če kandidat ne odgovori na kakšno vprašanje, izgubi točke, ki se prištevajo od tistega vprašanja k skupnemu vrednotenju njegove prijave). Na podlagi novega motivacijskega pisma in skupne refleksije se vodstvo Kolegija odloči, ali se pogodba za bivanje podaljša. Pogoji za to so: študijski uspeh preteklega leta, status rednega študenta, upoštevanje pravil Kolegija in angažiranost v študentski skupnosti (osebna angažiranost, sodelovanje na skupnih srečanjih, opravljen vsaj en modul dodatnega izobraževanja Jezuitskega kolegija, sodelovanje pri promociji kolegijskih programov…). Pri odločitvi se upošteva tudi kandidatov socialni položaj ter njegovo udejstvovanje na področju glasbe, umetnosti in kulture.

Izredni vpis: v študentsko rezidenco so izjemoma lahko sprejeti tudi nekdanji študentje (na prehodu med študijem in življenjsko odločitvijo), ki potrebujejo prostor in spremstvo pri razločevanju življenjske poti, jim misel na duhovništvo ali redovništvo ni tuja oziroma imajo željo leto dni preživeti v skupnosti in sodelovati pri programih Kolegija. V tem primeru se udeležujejo internega programa Razločevalci in enega izmed kolegijskih bibličnih modulov. Za izredni vpis je potrebno izpolniti obrazec Izredni vpis.

Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi bodo kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem.