Prvi vpis:

Študentje zaprosijo za bivanje v kolegijski rezidenci, tako da izpolnijo obrazec na tej spletni strani in priložijo življenjepis ter motivacijskego pismo. Kandidati morajo sprejemati krščansko usmeritev Zavoda sv. Ignacija in vzgojni koncept Jezuitskega kolegija v Ljubljani, strinjati pa se morajo tudi s Pravilnikom Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Prijava mora biti oddana do predvidenega roka.

Na podlagi poslanega so kandidati pozvani na pogovor, kjer se še bolje seznanijo z našimi vrednotami, vsebinami, prostori in načinom življenja. Med kandidati izbira komisija, ki vključuje upravo in študente.

Ponovni vpis:

Po preteku enega leta bivanja je potreben ponovni vpis. Na podlagi novega motivacijskega pisma in skupne refleksije se vodstvo Kolegija ponovno odloči, ali se pogodba za bivanje podaljša. Pogoja za to sta študijski uspeh in aktivno življenje v študentski skupnosti v minulem letu.

Izredni vpis: 

V študentsko rezidenco so izjemoma lahko sprejeti tudi nekdanji študentje, ki potrebujejo prostor in spremstvo pri razločevanju življenjske poti in jim misel na duhovništvo ali redovništvo ni tuja.