Kolegijec lahko v akademskem letu izbira med sledečimi moduli in programi:

Vsak modul (razen programa Bible Brew, ki je celoleten) poteka dvakrat letno. Kolegijec opravi dva modula na semester.