Pošljite nam sporočilo:

Naš naslov:

Zavod sv. Ignacija
Enota Jezuitski kolegij v Ljubljani
Ulica stare pravde 11
SI – 1000 Ljubljana

Pisarna kolegija:
tajnistvo@jezuitskikolegij.si
+386 31 416 871
Uradne ure od 9:00 do 14:00

Nahajamo se tu: