Slovenski jezuiti se v hvaležnosti spominjamo dr. Jožeta in dr. Marije Bernik, ki sta s finančnimi sredstvi velikodušno pomagala pri vzpostavitvi študentske rezidence Jezuitskega kolegija v Ljubljani.