Novice

Jezuitski kolegij v Ljubljani

Jezuitski kolegij je ustanova, ki se ukvarja z raznovrstno formacijo študentov ter sledi vrednotam in jezuitskemu pristopu do posameznika.

Osebnostna rast

Kolegij omogoča študentom celostni razvoj osebnosti na intelektualni, umetnosti, socialni in duhovni ravni z namenom, da postanejo zrele osebnosti.

Preko osebnega napredovanja z metodo, ki jo daje ignacijanska duhovnost, bodo mladi odkrili svoje poslanstvo na individualni in družbeni ravni.

Dodatno izobraževanje

Izobraževalni program Jezuitskega kolegija usposablja mlade, da bodo postali nosilci pozitivnih sprememb v domačem in mednarodnem okolju s poudarkom na širini mišljenja in družbenega delovanja.

Članstvo

Člani Jezuitskega kolegija, ki se udeležujejo izobraževalnega programa in ostalih dejavnosti, gradijo odprto skupnost temelječo na krščanskih vrednotah.